פיתוח והנחיה של תהליכי למידה צוותיים

בפיתוח תהליכי למידה צוותיים, נתמקד בהעצמת שיתוף הפעולה בין חברי הצוות כך שיתאפשר מימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי הטמון בצוות.

בתהליכים אלה,  נתבונן יחד על האווירה והאקלים הצוותי, על האופן בו מתקבלות ומיושמות החלטות, על היחסים בין האנשים בצוות, האופן בו פותרים בעיות ומנהלים קונפליקטים – והשפעתם של מרכיבים אלה על תפקוד הצוות בביצוע משימותיו. בנוסף, תתקיים למידה אישית של כל אחד מאנשי הצוות על האופן בו משפיעה הקבוצה על התנהלותו והאופן בו הוא משפיע על הקבוצה.

כדאי לעסוק בפיתוח של תהליכי למידה צוותיים כשרוצים:

לבנות ולגבש צוות בהתהוות - בעת החלפה של מנהל בצוות קיים, שינוי משמעותי בהרכב הצוות או שינוי במשימת הצוות

לשפר את התוצאות העסקיות ואת מערכות היחסים בין חברי צוות קיים

להפיק לקחים ולשפר ההתנהלות העתידית לאור אירועים ופעילויות מהעבר

לשלב למידה ופיתוח מקצועי בשגרות העבודה הצוותיות

איך נראה צוות אפקטיבי?

חברי הצוות מחוייבים ואחראים (Accountable) למטרות וליעדים הצוותיים ועובדים בשיתוף פעולה כדי להשיגן

חברי הצוות בוטחים זה בזה, קיים ביניהם אמון ותמיכה הדדית

חברי הצוות נותנים משוב וביקורת בונה זה לזה

הצוות מכיר נקודת המבט, הדעות והרעיונות הייחודיים של כל חבר צוות, ומשתמש בהם לשם קבלת החלטות ופתרון בעיות

חברי הצוות יכולים שלא להסכים זה עם זה וקיימת יכולת להתמודד עם קונפליקטים ולפתור אותם באופן בונה

הצוות מפיק לקחים ולומד משגיאות העבר כדי להיות טובים יותר בעתיד

מעוניינים למצות את הפוטנציאל האישי
והמקצועי בצוותים שלכם?
אשמח שנהיה בקשר

אפשר למצוא אותי פה:

או להשאיר פרטים ואחזור אליכם בהקדם:

© 2021 כל הזכויות שמורות לקרן קוגן